loder

Program

Za vrtiće

ABC SVEMIRA

Upoznat ćemo prve putnike u svemir i rakete kojima su putovali. Vidjet ćete kako je izgledao život na Zemlji u prošlosti i kako izgleda danas. Pogledom u zvjezdano nebo ispričat ćemo priču o Perzeju i Andromedi.

Teme: rakete, astronauti, život na Zemlji, priča o Andromedi i Perzeju

Za osnovne škole

1. RAZRED - UPOZNAJMO ZEMLJU 1

Na ovom predavanju pričat ćemo o prvim astronautima i nama najbližim planetima. Otkrivamo zašto postoje godišnja doba i kako to da dan traje 24 sata. Promatrat ćemo zviježđa i ispričati priču o likovima koje možemo pronaći među zvijezdama.

Teme: astronauti, godišnja doba, rakete, rotacija Zemlje, zviježđa, planeti

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

PRIRODA I DRUŠTVO
 • PID OŠ A.1.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi opažajući neposredni okoliš.
 • PID OŠ A.1.2. Učenik prepoznaje važnost organiziranosti vremena i prikazuje vremenski slijed događaja.
 • PID OŠ B.1.1.Učenik uspoređuje promjene u prirodi i opisuje važnost brige za prirodu i osobno zdravlje.
 • PID OŠ B.1.2. Učenik se snalazi u vremenskim ciklusima, prikazuje promjene i odnose među njima te objašnjava povezanost vremenskih ciklusa s aktivnostima u životu.
 • PID OŠ A.B.C.D. 1.1. Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija.
MATEMATIKA
 • MAT OŠ A.1.1. Opisuje i prikazuje količine prirodnim brojevima i nulom.
 • MAT OŠ B.1.2. Prepoznaje uzorak i nastavlja niz.
 • MAT OŠ C.1.1. Izdvaja i imenuje geometrijska tijela i likove i povezuje ih s oblicima objekata u okružju.
 • MAT OŠ D.1.1. Analizira i uspoređuje objekte iz okoline prema mjerivu svojstvu.
HRVATSKI JEZIK
 • OŠ HJ A.1.2. Učenik sluša jednostavne tekstove, točno izgovara glasove, riječi i rečenice na temelju slušanoga teksta.
 • OŠ HJ A.1.5 Učenik upotrebljava riječi, sintagme i rečenice u točnome značenju u uobičajenim komunikacijskim situacijama.

2. RAZRED - UPOZNAJMO ZEMLJU 2

Upoznajemo još neke planete Sunčevog sustava, a posebno našu Zemlju. Ovog puta nas zanima zašto postoje mjeseci u godini i zašto je sedam dana u tjednu. Ponovo promatramo zviježđa, ali ovoga puta gledamo u drugi dio neba u potrazi za novom, uzbudljivom pričom skrivenom u zvijezdama.

Teme: priča o Orionu i škorpionu, revolucija i rotacija Zemlje, Sunčev sustav, dani u tjednu

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

PRIRODA I DRUŠTVO
 • PID OŠ A.2.1. Učenik uspoređuje organiziranost u prirodi i objašnjava važnost organiziranosti.
 • PID OŠ A.2.2. Učenik objašnjava organiziranost vremena i prikazuje vremenski slijed događaja.
 • PID OŠ B.2.2. Učenik zaključuje o promjenama u prirodi koje se događaju tijekom godišnjih doba.
 • PID OŠ D.2.1. Učenik prepoznaje različite izvore i oblike, prijenos i pretvorbu energije i objašnjava važnost i potrebu štednje energije na primjerima iz svakodnevnoga života.
 • PID OŠ A.B.C.D. 2.1. Učenik uz usmjeravanje opisuje i predstavlja rezultate promatranja prirode, prirodnih ili društvenih pojava u neposrednome okružju i koristi se različitim izvorima informacija.
MATEMATIKA
 • MAT OŠ B.2.1. Prepoznaje uzorak i kreira niz objašnjavajući pravilnost nizanja.
 • MAT OŠ D.2.3. Procjenjuje i mjeri vremenski interval.
 • MAT OŠ E.2.2. Određuje je li neki događaj moguć ili nemoguć.
HRVATSKI JEZIK
 • OŠ HJ A.2.2. Učenik sluša jednostavne tekstove, točno izgovara glasove, riječi i rečenice na temelju slušanoga teksta.

3. RAZRED - ORIJENTACIJA POMOĆU ZVIJEZDA

Na ovom ćete predavanju otkriti kako su se orijentirali pomorci u prošlosti. Ponovit ćemo strane svijeta i pronaći putokaze na nebu koji nam mogu pomoći pronaći put u zvjezdanoj noći. Promatrat ćemo pomrčinu Sunca prije nastavka putovanja i upoznavanja planeta.

Teme: planeti, pomrčina Sunca, Sjevernjača i strane svijeta, Sunčev sustav

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

PRIRODA I DRUŠTVO
 • PID OŠ A.3.1. Učenik zaključuje o organiziranosti prirode.
 • PID OŠ B.3.2. Učenik zaključuje o promjenama i odnosima u prirodi te međusobnoj ovisnosti živih bića i prostora na primjerima iz svoga okoliša.
 • PID OŠ D.3.1. Učenik opisuje različite primjere korištenja, prijenosa i pretvorbe energije na temelju vlastitih iskustava.
 • PID OŠ A.B.C.D.3.1. Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.
MATEMATIKA
 • MAT OŠ D.3.2. Procjenjuje i mjeri masu tijela.
 • MAT OŠ E.3.1. Služi se različitim prikazima podataka.
HRVATSKI JEZIK
 • OŠ HJ A.3.2. Učenik sluša tekst i prepričava sadržaj poslušanoga teksta.

4. RAZRED - POZNATO I NEPOZNATO O SUNCU

Kakvo je naše Sunce? Izlazi li uvijek na istoku? Kako nastaje pomrčina Sunca? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti u našem planetariju. Pogledom u noćno nebo otkrivamo koja zviježđa vidimo zimi, a koja zviježđa vidimo ljeti.

Teme: gibanje Sunca i Zemlje tijekom godine, noćno nebo, Sunce – zvijezda koja stvara život, godišnja doba

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

PRIRODA I DRUŠTVO
 • PID OŠ B.4.2. Učenik analizira i povezuje životne uvjete i raznolikost živih bića na različitim staništima te opisuje cikluse u prirodi.
 • PID OŠ D.4.1. Učenik opisuje prijenos, pretvorbu i povezanost energije u životnim ciklusima i ciklusima tvari u prirodi.
 • PID OŠ A.B.C.D.4.1. Učenik uz usmjeravanje objašnjava rezultate vlastitih istraživanja prirode, prirodnih i/ili društvenih pojava i/ili različitih izvora informacija.
MATEMATIKA
 • MAT OŠ C.4.3.Opisuje i konstruira krug i njegove elemente.
 • MAT OŠ E.4.1. Provodi jednostavna istraživanja i analizira dobivene podatke.
 • MAT OŠ E.4.2. Opisuje vjerojatnost događaja.

5. RAZRED - POVEZANI SA SVEMIROM

Na ovom predavanju proučit ćemo meridijane i paralele koji nam pomažu odrediti položaj na Zemlji. Vidjet ćemo kako odrediti položaj zvijezda i kako nam u svemu tome pomaže Sjevernjača. Pogledom u noćno nebo otkrivamo zviježđa zodijaka.

Teme: koordinatni sustavi na nebeskoj sferi, meridijani, paralele, zviježđa zodijaka, ekliptika

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

PRIRODA
 • OŠ PRI A.5.1. Učenik objašnjava temeljnu građu prirode.
 • OŠ PRI B.5.1. Učenik objašnjava svojstva zraka, vode i tla na temelju istraživanja u neposrednom okolišu
 • OŠ PRI B.5.2. Učenik objašnjava međuodnose životnih uvjeta i živih bića.
 • OŠ PRI C.5.1. Učenik razlikuje najvažnije izvore i oblike energije i raspravlja o njihovu utjecaju na život na Zemlji.
 • OŠ PRI D.5.2. Učenik objašnjava cilj i ulogu znanosti te međuodnos znanosti i društva
GEOGRAFIJA
 • GEO OŠ A.B.5.2. Učenik opisuje osnovna obilježja Zemlje koristeći se globusom.
 • GEO OŠ B.5.2. Učenik razlikuje vrste geografskih karata prema mjerilu i sadržaju te s pomoću tumača interpretira elemente karte na različitim prostornim razinama.
 • GEO OŠ B.5.3. Učenik se orijentira u zavičaju s pomoću topografske karte, plana grada (naselja) i kompasa.
 • GEO OŠ B.5.4. Učenik objašnjava mehanizme nastanka i oblikovanja reljefa na Zemlji.
MATEMATIKA
 • MAT OŠ B.5.2. Prikazuje skupove i primjenjuje odnose među njima za prikaz rješenja problema.
 • MAT OŠ C.5.1. Opisuje skupove točaka u ravnini te analizira i primjenjuje njihova svojstva i odnose.
 • MAT OŠ C.5.2.Opisuje i crta /konstruira geometrijske likove te stvara motive koristeći se njima.
 • MAT OŠ D.5.1. Mjeri i crta kutove, određuje mjere susjednih i vršnih kutova
 • MAT OŠ E.5.1. Barata podacima prikazanim na različite načine.
HRVATSKI JEZIK
 • OŠ HJ A.5.1. Učenik govori i razgovara u skladu s interesima, potrebama i iskustvom.
 • OŠ HJ A.5.2. Učenik sluša tekst, izdvaja ključne riječi i objašnjava značenje teksta.

6. RAZRED - OD ZEMLJE DO MJESECA

Pogled u noćno nebo nam se zaustavlja na Mjesecu. Kako dolazi do pomrčine Mjeseca, koje je Mjesec boje i što je sve potrebno za slijetanje na Mjesec saznat ćete tijekom ovoga predavanja. Pogledat ćemo i kako se naš Mjesec razlikuje od prirodnih satelita drugih planeta.

Teme: Mjesec, prirodni sateliti planeta Sunčevog sustava, slijetanje na Mjesec, nastanak Mjeseca

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

PRIRODA
 • OŠ PRI A.6.1. Učenik objašnjava organiziranost prirode uspoređujući cjelinu i sastavne dijelove.
 • OŠ PRI B.6.3. Učenik objašnjava značenje ciklusa na primjerima iz žive i nežive prirode.
 • OŠ PRI D.6.2. Učenik objašnjava osnovne principe znanosti te odnose znanosti, tehnologije i društvenoga napretka.

7. RAZRED - NA GRANICI SUNČEVOG SUSTAVA

Možda mali, ali ne i manje bitni, planeti patuljci ispričat će nam svoju priču. Vratit ćemo se na početak Sunčevog sustava i ispričati priču o njegovu nastanku. Otkrit ćemo svijet izvan Sunčevog sustava i zakoračiti u svijet prelijepih galaksija.

Teme: formiranje Sunčevog sustava, galaksije, planeti patuljci, objekti Sunčevog sustava, egzoplaneti

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

FIZIKA
 • FIZ OŠ A.7.1. Uspoređuje dimenzije, masu i gustoću različitih tijela i tvari.
 • FIZ OŠ A.7.7. Objašnjava agregacijska stanja i svojstva tvari na temelju njihove čestične građe.
 • FIZ OŠ B.7.2. Analizira međudjelovanje tijela te primjenjuje koncept sile.
 • FIZ OŠ B.7.5. Analizira utjecaj tlaka.
 • FIZ OŠ D.7.6. Povezuje rad s energijom tijela i analizira pretvorbe energije.
 • FIZ OŠ D.7.9. Povezuje promjenu unutarnje energije i toplinu.
 • FIZ OŠ A.7.8. Povezuje promjenu volumena tijela i tlaka plina s građom tvari i promjenom temperature.
 • FIZ OŠ C.7.10. Istražuje fizičke pojave.
 • FIZ OŠ C.7.11. Rješava fizičke probleme.
HRVATSKI JEZIK
 • OŠ HJ A.7.2. Učenik sluša tekst, izvodi zaključke i tumači značenje teksta.
 • OŠ HJ C.7.3. Učenik posjećuje kulturne događaje u fizičkome i virtualnome okružju.
KEMIJA
 • KEM OŠ A.7.1. Istražuje svojstva i vrstu tvari.
 • KEM OŠ A.7.2. Primjenjuje kemijsko nazivlje i simboliku za opisivanje sastava tvari.
 • KEM OŠ B.7.1. Analizira fizikalne i kemijske promjene.
 • KEM OŠ C.7.1. Analizira izmjenu energije između sustava i okoline
 • KEM OŠ C.7.2. Povezuje promjene energije unutar promatranoga sustava s makroskopskim promjenama.
 • KEM OŠ C.7.3. Procjenjuje učinkovitost i utjecaj različitih izvora energije na okoliš.
 • KEM OŠ D.7.1. Povezuje rezultate i zaključke istraživanja s konceptualnim spoznajama.
 • KEM OŠ D.7.3. Uočava zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tekstom, crtežom modelima, tablicama grafovima.

8. RAZRED - IDEMO DO KRAJA SVEMIRA

Gdje se nalazimo na Zemlji, gdje je Zemlja u Sunčevom sustavu, a gdje Sunčev sustav u našoj galaksiji, neke su od tema o kojima ćemo govoriti. Saznat ćemo koje su nam galaksije najbliži susjedi i što se dogodi kad se dvije galaksije sudare.

Teme: galaksije, određivanje geografske širine pomoću Sjevernjače, sudari galaksija, horizontalni koordinatni sustav

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

GEOGRAFIJA
 • GEO OŠ B.8.2. Učenik određuje geografske koordinate zadanoga mjesta na geografskim kartama, služi se digitalnim kartama, snalazi se i kreće u prostoru s pomoću topografske karte, plana grada (naselja), kompasa i GNSS-a.
 • GEO OŠ B.8.3. Učenik objašnjava položaj, gibanja i međudjelovanje Zemlje s drugim nebeskim tijelima u Sunčevu sustavu i svemiru* i njihov utjecaj na život na Zemlji.
 • GEO OŠ B.8.4. Učenik objašnjava građu i starost Zemlje, opisuje glavne unutarnje procese oblikovanja reljefa te na primjerima objašnjava uzroke i posljedice pokreta litosfernih ploča
FIZIKA
 • FIZ OŠ D.8.2.Analizira učinke električne struje i magnetizam.
 • FIZ OŠ C.8.6. Analizira povezanost promjene brzine, sile i mase tijela.
 • FIZ OŠ C.8.7.FIZ OŠ D.8.7. Povezuje pojavu titranja i prijenos energije valom.
 • FIZ OŠ C.8.10. Istražuje fizičke pojave.
 • FIZ OŠ C.8.11. Rješava fizičke probleme.
MATEMATIKA
 • MAT OŠ C.8.2. Analizira i izrađuje modele i mreže uspravnih geometrijskih tijela.
 • MAT OŠ C.8.4. Prikazuje međusobne odnose dviju kružnica u ravnini.
 • MAT OŠ D.8.2. Primjenjuje oplošje i volumen geometrijskih tijela.
 • MAT OŠ D.8.4. Odabire i preračunava odgovarajuće mjerne jedinice.
KEMIJA
 • KEM OŠ A.8.1. Primjenjuje kemijsko nazivlje i simboliku za opisivanje sastava tvari.
 • KEM OŠ A.8.2. Povezuje građu tvari s njihovim svojstvima.
 • KEM OŠ C.8.1. Analizira izmjene energije pri fizikalnim i kemijskim promjenama na čestičnoj razini.
HRVATSKI JEZIK
 • OŠ HJ A.8.2. Učenik sluša tekst, prosuđuje značenje teksta i i povezuje ga sa stečenim znanjem i iskustvom.
 • OŠ HJ C.8.3. Učenik posjećuje kulturne događaje u fizičkome i virtualnome okružju.

Za srednje škole

1. RAZRED - VODIČ KROZ GALAKSIJU

Kada su ljudi otkrili da živimo na okruglom planetu? Poslušajte zašto je Zemlja okrugla, zašto sve u svemiru kruži i kakve veze s tim ima tamna tvar.

Teme: koordinatni sustavi, mjerenje Zemlje, gibanje Zemlje, gibanje planeta, gibanje u galaksiji, tamna tvar

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

BIOLOGIJA
 • BIO SŠ C.1.1. Objašnjava vezanje i pretvorbu energije u procesima kruženja tvari u biosferi te ih povezuje sa životnim uvjetima i održanjem života
FIZIKA
 • FIZ SŠ B.1.3. Primjenjuje II. Newtonov zakon.
 • FIZ SŠ B.1.4.Primjenjuje III. Newtonov zakon i zakon očuvanja količine gibanja.
 • FIZ SŠ C.1.6. Analizira kružno gibanje.
 • FIZ SŠ C.1.7. Opisuje zakon gravitacije i analizira gibanje Zemlje i nebeskih tijela.
 • FIZ SŠ C.1.8. Rješava fizičke probleme.
 • FIZ SŠ C.1.9. Istražuje fizičke pojave.
 • FIZ SŠ D.1.5.Primjenjuje zakon očuvanja energije.
MATEMATIKA
 • MAT SŠ E.1.2. Barata podatcima prikazanima na različite načine.
GEOGRAFIJA
 • GEO SŠ B.1.1. Učenik provodi geografsko istraživanje povezano sa sadržajima odabranoga ishoda i predstavlja rezultate istraživačkoga rada.
KEMIJA
 • KEM SŠ A.1.1. Analizira svojstva, sastav i vrstu tvari.
 • KEM SŠ A.1.3. Povezuje građu tvari s njihovim svojstvima.
 • KEM SŠ C.1.2. Povezuje kinetičku energiju s prosječnom brzinom gibanja atoma i molekula u sustavu te s temperaturom.
 • KEM SŠ D.1.1. Povezuje rezultate pokusa s konceptualnim spoznajama.
 • KEM SŠ D.1.3. Uočava zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tekstom, crtežom, modelima, tablicama i grafovima.

2. RAZRED - PUTOVANJE MEĐU ZVIJEZDAMA

Zvijezde su ogromne nuklearne tvornice energije. Na ovom predavanju naučit ćete što omogućava zvijezdama da svijetle i kakve sve zvijezde postoje. Probat ćemo dočarati veličinu zvijezda i pokazati gdje se nalaze najveće zvijezde na nebu.

Teme:  analema, ekliptika, razvoj zvijezda, Sunce, veličina zvijezda, zvjezdano nebo

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

FIZIKA
 • FIZ SŠ B.2.1. Primjenjuje zakone statike fluida.
 • FIZ SŠ A.2.2. Primjenjuje model čestične građe tvari.
 • FIZ SŠ D.2.4. Analizira termodinamičke procese i sustave.
MATEMATIKA
 • MAT SŠ C.2.3. MAT SŠ D.2.1. Primjenjuje znanja o kružnici i krugu.
 • MAT SŠ C.2.5. MAT SŠ D.2.3. Analizira položaj pravaca i ravnina u prostoru i računa udaljenost.
 • MAT SŠ C.2.6. MAT SŠ D.2.4. Računa volumen i oplošje geometrijskih tijela.
KEMIJA
 • KEM SŠ C.2.1. Povezuje promjene s pretvorbom energije unutar sustava.
 • KEM SŠ C.2.2. Analizira izmjenu energije između sustava i okoline i povezuje ih s promjenama tijekom kemijske reakcije.
 • KEM SŠ D.2.1. Povezuje rezultate pokusa s konceptualnim spoznajama.

3. RAZRED - POGLED U PROŠLOST

Kada gledamo u svemir, zapravo gledamo u prošlost. Što dalje gledamo, to gledamo dalje u prošlost. Na ovom predavanju saznat ćemo koliko nam informacija o svemiru, njegovom širenju i njegovoj prošlosti može donijeti svjetlost.

Teme: zračenje galaksija i zvijezda, spektri, razvoj svemira, aktivne galaktičke jezgre

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

FIZIKA
 • FIZ SŠ C.3.5. Objašnjava nastanak vala i analizira valna svojstva.
 • FIZ SŠ C.3.6. FIZ SŠ D.3.6. Analizira valna svojstva zvuka.
 • FIZ SŠ C.3.7. FIZ SŠ D.3.7. Primjenjuje zakone geometrijske optike (izborno).
 • FIZ SŠ C.3.8. Rješava fizičke probleme.
 • FIZ SŠ C.3.9. Istražuje fizičke pojave.

4. RAZRED - KOLIKO JE SVEMIR ZAPRAVO VELIK?

Na ovom predavanju vidjet ćete koliko smo zapravo mali u odnosu na naš ogromni svemir. Vratit ćemo se na sam početak svemira i razgovarati o njegovom nastanku. Razgovarat ćemo o crnim rupama, promotriti sudare galaksija i otići do kraja svemira.

Teme: crne rupe, jata galaksija, sudari galaksija, tamna tvar, zvjezdano nebo

ISHODI PREDMETNIH KURIKULUMA:

FIZIKA
 • FIZ SŠ C.4.1 Analizira valnu prirodu svjetlosti.
 • FIZ SŠ C.4.2. Objašnjava nastanak, svojstva i primjene elektromagnetskih valova.
 • FIZ SŠ A.4.3. FIZ SŠ D.4.3. Analizira valno-čestičnu prirodu svjetlosti i tvari.
 • FIZ SŠ A.4.4. Analizira modele atoma i energijske spektre.
 • FIZ SŠ A.4.5. FIZ SŠ D.4.5. Objašnjava model atomske jezgre i nuklearne reakcije.
 • FIZ SŠ C.4.7.  FIZ SŠ D.4.7. Opisuje i primjenjuje osnovne ideje specijalne teorije relativnosti (STR).
 • FIZ SŠ B.4.8. FIZ SŠ D.4.8. Opisuje model nastanka i strukturu svemira.
GEOGRAFIJA
 • GEO SŠ B.4.8. Učenik istražuje najnovije spoznaje o svemiru i Sunčevu sustavu.
MATEMATIKA
 • MAT SŠ E.4.1. Argumentirano računa vjerojatnost.
KEMIJA
 • KEM SŠ ABC.4.1. Povezuje građu atoma s energijom te s fizikalnim i kemijskim svojstvima tvari.
 • KEM SŠ BC.4.2. Analizira međudjelovanja tvari s elektromagnetskim zračenjem.
 • KEM SŠ D.4.3.Povezuje rezultate pokusa s konceptualnim spoznajama.
 • KEM SŠ D.4.5. Uočava zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih tekstom, crtežom, modelima, tablicama i grafovima.

NAPOMENA:

Neki se ishodi predmetnih kurikuluma i očekivanja međupredmetnih tema djelomično ostvaruju tijekom posjeta planetariju, no većina se može ostvariti nakon posjeta. Planetarij je izvrstan poticaj za različite aktivnosti koje mogu uslijediti na nastavnim satima određenih predmeta. Učenici se nakon posjeta mogu kreativno stvaralački izraziti (napisati priču potaknuti sadržajima koje su vidjeli i čuli, nacrtati strip ili ga izraditi u nekom digitalnom alatu, snimiti kraći video, reklamu, izraditi, plakat, prezentaciju, napisati osvrt, komentar, vijest, organizirati razrednu raspravu na određenu temu, osmisliti razredni projekt, pripremiti materijale i u razredu prikazati pokus, provesti jednostavno istraživanje na internetu, postaviti istraživačko pitanje, prikupiti podatke, prikazati ih u obliku tabličnih ili grafičkih prikaza te predstaviti rezultate istraživanja).